Slajd 3

Czy wiesz, że?

Jednorazowa zapalniczka rozkłada się aż 100 lat, stal zaczyna rdzewieć dopiero po dwóch latach. Część plastikowa pozostaje przez długi czas nietknięta.

Slajd 1

Czy wiesz, że?

Jednorazowa zapalniczka rozkłada się aż 100 lat, stal zaczyna rdzewieć dopiero po dwóch latach. Część plastikowa pozostaje przez długi czas nietknięta.

Slajd 4

Czy wiesz, że?

Jednorazowa zapalniczka rozkłada się aż 100 lat, stal zaczyna rdzewieć dopiero po dwóch latach. Część plastikowa pozostaje przez długi czas nietknięta.

Slajd 7

Czy wiesz, że?

Jednorazowa zapalniczka rozkłada się aż 100 lat, stal zaczyna rdzewieć dopiero po dwóch latach. Część plastikowa pozostaje przez długi czas nietknięta.

O firmie

Aktualności

Przyjęcie odpadów

Odrzutowóz

Witamy na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki
Odpadami Sp. z o.o.

Mamy nadzieję, że nasz serwis internetowy ułatwi Państwu dostęp do materiałów i informacji dotyczących działalności PGO.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami zajmuje się m.in.:

  • odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów
  • selektywną zbiórką odpadów.

We wrześniu 2016 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. zakończyło realizację i uruchomiło najnowocześniejszy w Europie zakład mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów zlokalizowany w Promniku na terenie gminy Strawczyn.

panorama ZUO.jpg

Dostawcy zobowiązani są, przed skierowaniem odpadów na składowisko, do dostarczenia "Podstawowej charaktersytyki odpadu" oraz wyników badań zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowisku. Aby wypełnić charakterystykę on-line, proszę wybrać kod / typ odpadów.

Wybierz z listy

Masz niebezpieczne odpady i nie wiesz co z nimi zrobić? Oczyść swoje otoczenie.

Oddaj niebezpieczne odpady do

Zobacz harmonogram kursu

Skontaktuj się z nami

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
ul. Św. Tekli 62, 26-067 Promnik, gm. Strawczyn
Tel: 41 346 12 44
Fax: 41 346 03 73