Kontakt

Dane teleadresowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
Sp. z o.o.

ul. Św. Tekli 62
26-067 Promnik, gm. Strawczyn

Tel: 41 346 12 44

Fax: 41 346 03 73

Lokalizacja

Książka telefoniczna

  Telefon stacjonarny  E-mail

Centrala/ Obsługa Klienta

41 346-12-44

41 346-12-43

 

biuro@pgo.kielce.pl

Numery telefonów wewnetrznych:

Prezes Zarządu

przez centralę

biuro@pgo.kielce.pl

Dział Finansowo-Księgowy:

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowo-Księgowych

przez centralę

 biuro@pgo.kielce.pl

Główny Księgowy

wew. 2

gk.pgo.kielce@gmail.com

Starszy referent ds. księgowości

wew. 2

 monika.fafara@pgo.kielce.pl

Referent ds. księgowości

wew. 3

 

Starszy referent ds. kadr i płac

wew. 3

 kadry@pgo.kielce.pl

Dział Techniczno-Eksploatacyjny

Dyrektor ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

przez centralę

dt.pgo.kielce@gmail.com

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

609-322-123

 

Jednostka Realizująca Projekt

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

przez centralę

slawomir.wnuk@pgo.kielce.pl

Specjalista ds. Sprawozdawczo-Organizacyjnych i Ochrony Środowiska

wew. 5

joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl

Asystent ds. raportowania

wewn. 5

mrr.pgo.kielce@gmail.com

Centralna Dyspozytornia

wewn. 6

 

Administracja

wewn. 7

 

Logistyka i Marketing

wewn. 4

monika.wojtasinska@pgo.kielce.pl 

 

ZAKŁAD W PROMNIKU  - INSTALACJA MBP    I    SKŁADOWISKO ODPADÓW

Kierownik Zakładu RIPOK 4 - IMBP - Promnik

  marcin.ciszek@pgo.kielce.pl

Waga

wewn. 9

 

 

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 I 14001

Pełnomocnik zarządu ds. zintegrowanego systemu zarządzania wew. 29 joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl
Obsługa Klienta

41- 346-12-44

biuro@pgo.kielce.pl

 

 


Masz pytanie? Napisz do nas!

Powrót