Usługi: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Istnieje możliwość zlecenia odbioru odpadów wielkogabarytowych za pośrednictwem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jednakże jest to usługa płatna.

Podstawa: Uchwała Nr XXXVII/690/2012 Rady Miasta Kielce z dn. 6.12.2012 poz. 1.

Powrót