O nas: Struktura organizacyjna

Władzami Spółki są Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd. Na czele spółki stoi dwuosobowy Zarząd. Od początku istnienia ZGOK dyrektorem oraz w PGO Prezesem Zarządu jest Henryk Ławniczek.

Przedsiębiorstwo zatrudnia obecnie 36 osób.

  Telefon stacjonarny  E-mail

Centrala

41 346-12-44

41 346-12-43

biuro@pgo.kielce.pl

Numery telefonów wewnetrznych:

Prezes Zarządu

przez centralę

Dział Finansowo-Księgowy:

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowo-Księgowych

przez centralę

Główny Księgowy

wew. 2

Starszy referent ds. księgowości

wew. 2

Referent ds. księgowości

wew. 3

Starszy referent ds. kadr i płac

wew. 3


Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

przez centralę

Logistyka i Marketing

wew. 4

Kontroling i Ochrona Środowiska

 wew. 5
Powrót