O nas: Mała Elektrownia Biogazowa

W ramach rekultywacji I kwatery składowiska w Promniku wybudowana została w 2004 roku, Mała Elektrownia Biogazowa. Elektrownia ta wyprodukowała w pierwszym roku użytkowania ok. 530 000 kWh energii elektrycznej. Na produkowaną energię elektryczną uzyskano Certyfikat „Zielonej Energii”.

Część wyprodukowanej w Małej Elektrowni Biogazowej (MEB) energii elektrycznej wykorzystywana jest do bieżących potrzeb na składowisku, a jej nadwyżka wprowadzana jest do sieci energetycznej zgodnie z zapisami prawa energetycznego. Dodatkowo do celów grzewczych zaplecza socjalno-magazynowego składowiska wykorzystano ciepło odpadowe z silników generatorów. Ujęcie tego ciepła, umożliwiło całkowita rezygnację z ogrzewania budynków z tradycyjnych źródeł energii.

Powrót