O nas: Sortownia

Linia sortownicza do odpadów użytkowych zbieranych selektywnie (butelki PET i szkło) znajduje się w budynku wynajmowanym przez PGO Sp. z o.o. w Kielcach. Sortowaniu podlegają głównie opakowania z tworzyw sztucznych PET, zebrane w wyniku selektywnej zbiórki. Linia sortownicza posiada 4 stanowiska robocze o łącznej wydajności 15 000 m3/rok (tj. 60 m3/zmianę).


Technologia procesu sortowania tworzyw sztucznych składa się z następujących etapów:

  • dowóz odpadów użytkowych z punktów selektywnej zbiórki,
  • segregacja wstępna odpadów w boksach lub przed zsunięciem na podnośnik kanałowy,
  • transport taśmociągiem wznoszącym do bębna sitowego,
  • oddzielanie separatorem magnetycznym metali ferromagnetycznych,
  • wydzielenie balastu na sicie bębnowym (frakcja drobna),
  • sortowanie „pozytywne” na taśmie sortowniczej,
  • przygotowanie surowca dla odbiorcy końcowego (belowanie lub rozdrabnianie i pakowanie).

Powrót